Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Ngày hỏi:08/10/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về Doanh nghiệp nhà nước hoạt động bằng 100% vốn điều lệ của nhà nước. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

   - Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động;

   - Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của doanh nghiệp;

   - Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn