Sai kích thước hàng hóa trong hồ sơ mời thầu, xử lý thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Đơn vị của ông Nguyễn Hữu Quỳnh (Ninh Thuận) mời thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị cho một dự án xây dựng trường học. Khi chấm thầu, đơn vị phát hiện một số chủng loại thiết bị trong hồ sơ mời thầu sai khác kích thước so với bản vẽ thiết kế được duyệt. Kích thước hàng hóa mời thầu đúng như trong dự toán phê duyệt của cấp có thẩm quyền, nhưng trong dự toán phê duyệt cũng có sai lệch so với bản vẽ. Ông Quỳnh hỏi, trong trường hợp này đơn vị ông phải xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Khoản 1, Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

   Đối với trường hợp ông Quỳnh nêu, việc phát hiện ghi sai kích thước hàng hóa trong hồ sơ mời thầu tại giai đoạn chấm thầu có thể coi là tình huống trong đấu thầu phát sinh ngoài quy định tại Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

   Theo đó, chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại Điều 86 Luật Đấu thầu 2013 đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn