Sản xuất máy móc nông nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư không?

Ngày hỏi:26/12/2019

Công ty đang kinh doanh máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, sắp tới công ty muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang sản xuất máy móc nông nghiệp để tự cung ứng. Vậy cho hỏi khi công ty đầu tư vào dự án này có được hưởng ưu đãi đầu tư không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì ngành nghề sản xuất máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư.

   - Theo Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

   + Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

   + Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi công ty bạn đầu tư vào dự án sản xuất máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư. Để biết được ưu đãi cụ thể cần phải xem xét địa bàn đầu tư mới có thể đưa ra được kết quả chính xác.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn