Sản xuất muối có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:27/09/2019

Tôi đang chuẩn bị đăng ký thành lập dự án đầu từ về sản xuất muối. Cho hỏi tôi có được hưởng ưu đãi về thuế thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu có thì hưởng như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định: Ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu từ trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm: .... Sản xuất, khai thác và tinh chế muối.

   - Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu bao gồm: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này ...

   - Theo Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm.

   - Theo Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

   Kết luận: Căn cứ các quy định trên thì bạn đầu tư vào sản xuất muối sẽ thuộc ngành nghề đặc biệt biệt ưu đãi đầu tư nên sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể là chỉ chịu thuế TNDN 10% trong thời gian 15 năm, nếu là doanh nghiệp mới thì được miễn thuế không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn không quá 9 năm tiếp theo.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn