Sở là chủ đầu tư có thể giao dự án cho đơn vị trực thuộc thực hiện thay không?

Ngày hỏi:06/12/2019

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, có chức năng, nhiệm vụ giúp Sở thực hiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì công trình. Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Sở là chủ đầu tư và được sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Nếu Sở giao cho đơn vị tôi thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư và sử dụng chi phí quản lý dự án để chi trả cho đơn vị tôi thì có phù hợp với quy định không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sở là chủ đầu tư có thể giao dự án cho đơn vị trực thuộc thực hiện thay không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định:

   “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điền kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

   Như vậy, đối với trường hợp chủ đầu tư giao cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở để trực tiếp quản lý dự án đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng là không phù hợp.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn