Sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành dự án ứng dụng công nghệ thông tin được giải quyết như thế nào?

Ngày hỏi:24/03/2017

Sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành dự án ứng dụng công nghệ thông tin được giải quyết như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về thực hiện đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành dự án ứng dụng công nghệ thông tin được giải quyết như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thiên Phú (phu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành dự án ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Điều 43 Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

   1. Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành, Chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng đầu tư (chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng sản phẩm của dự án) có trách nhiệm bảo vệ hiện trường, báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin theo phân cấp ủy quyền và tiến hành lập hồ sơ sự cố.

   Tùy từng trường hợp, Chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng đầu tư có thể thuê các cá nhân, tổ chức có đủ Điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện tư vấn khảo sát, đánh giá và xác định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của người gây ra sự cố. Chi phí thuê tư vấn được trích từ kinh phí sự nghiệp thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp hoặc trích từ vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho Chủ đầu tư để thanh toán.

   2. Hồ sơ sự cố bao gồm:

   a) Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Mô tả diễn biến của sự cố;

   c) Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức độ và nguyên nhân sự cố;

   d) Các tài liệu về thiết kế và thi công liên quan đến sự cố.

   3. Nội dung giải quyết sự cố do Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất với Bộ Tư pháp hướng dẫn.

   - Ngoài ra, nội dung này còn được hướng dẫn bởi Thông tư 02/2011/TT-BTTTT.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn