Sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án PPP trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:01/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Khi ký xong hợp đồng dự án PPP có được sửa đổi bổ sung các điều khoản không? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 44 Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án PPP cụ thể như sau:

   Hợp đồng dự án được sửa đổi, bổ sung do có sự thay đổi về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, tổng vốn đầu tư đã thỏa thuận hoặc do sự kiện bất khả kháng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 32 Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định tại hợp đồng dự án.

   Như vậy, khi có sự thay đổi về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, tổng vốn đầu tư đã thỏa thuận hoặc do sự kiện bất khả kháng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thì sẽ được sửa đổi, bổ sung hợp đồng sự án PPP.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn