Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư

Ngày hỏi:30/10/2018

Là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sắp tới tôi có xin vào học việc tại Ban quản lý dự án. Có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư quy định tại Điều 5 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại nguyên liệu, vật liệu thiết bị trong kho của đơn vị chủ đầu tư.

   Nguyên liệu, vật liệu, thiết bị là những đối tượng lao động do đơn vị chủ đầu tư mua ngoài dùng cho mục đích thực hiện dự án đầu tư, sản xuất thử sản phẩm, hoặc dùng cho hoạt động của BQLDAĐT.

   Nguyên liệu, vật liệu, thiết bị mua vào được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau kế toán ở đơn vị chủ đầu tư phản ánh vào Tài khoản 152 gồm:

   - Vật liệu trong kho;

   - Vật liệu giao cho nhà thầu;

   - Thiết bị trong kho;

   - Thiết bị đưa đi lắp;

   - Thiết bị tạm sử dụng;

   - Vật liệu, thiết bị đưa gia công;

   - Vật liệu khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn