Tài sản nào được thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT?

Ngày hỏi:24/08/2019

Công ty tôi là công ty đầu tư về xây dựng hạ tầng, vừa rồi tôi có nhận dự án làm đường của UBND tỉnh với hình thức là xây dựng - chuyển giao (BT). Cho hỏi sau khi tôi hoàn thành dự án và chuyển giao thì UBND tỉnh được thanh toán cho tôi bằng loại tài sản nào? Tôi có thể xin quỹ đất khác để thực hiện dự án đầu tư không? Nhờ tư vấn giúp theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm:

   - Quỹ đất.

   - Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

   - Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng).

   - Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

   => Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì bạn có thể xin được thanh toán bằng quỹ đất. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng được, vì phải dựa vào quỹ đất hiện có của tỉnh và quy định về thanh toán của tỉnh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn