Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2016

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm tại bộ phận đầu tư của một doanh nghiệp nhỏ. Tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Huyền Như (nhu****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP được quy định tại Điều 26 Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư như sau:

   1. Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:

   a) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định dự án quan trọng quốc gia;

   b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP tổ chức thẩm định dự án nhóm A và nhóm B.

   2. Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:

   a) Báo cáo thẩm định dự án;

   b) Báo cáo nghiên cứu khả thi;

   c) Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

   3. Nội dung thẩm định:

   a) Sự cần thiết của việc thực hiện dự án: Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, vùng và địa phương; tính cấp bách và lợi thế của việc thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư so với các hình thức đầu tư khác;

   b) Đánh giá các yếu tố cơ bản của dự án: Mục tiêu và sự phù hợp về quy mô, địa điểm thực hiện dự án; các yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật, công nghệ; phương án tổ chức quản lý và kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ;

   c) Tính khả thi của dự án: Phương án tài chính của dự án, khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, sử dụng tài nguyên; khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ và giải pháp tổ chức thực hiện để đáp ứng nhu cầu, khả năng thanh toán của người sử dụng; các rủi ro trong quá trình xây dựng, khai thác, quản lý dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro; sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay đối với dự án;

   d) Hiệu quả của dự án: Kết quả và đóng góp của dự án đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tác động về môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh;

   đ) Các nội dung cần thiết khác.

   4. Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:

   a) Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;

   b) Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;

   c) Đối với dự án nhóm B: Không quá 30 ngày.

   5. Cơ quan thẩm định được thuê tư vấn thẩm định một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này.

   Trên đây là quy định về Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn