Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP nhóm C

Ngày hỏi:02/03/2018

Việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP nhóm C được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Khải Quân, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP nhóm C được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Khải Quân (khaiquan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thì việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP nhóm C được quy định cụ thể như sau:

   - Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định 30/2015/NĐ-CP trước khi phê duyệt.

   Khoản 2 Điều 82 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định như sau: + Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bao gồm:

   ++ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu;

   ++ Dự thảo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   ++ Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển (nếu có);

   ++ Tài liệu khác có liên quan.

   + Nội dung thẩm định bao gồm:

   ++ Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   ++ Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án; sự phù hợp so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

   ++ Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   ++ Các nội dung liên quan khác.

   + Báo cáo thẩm định bao gồm:

   ++ Khái quát nội dung của dự án, cơ sở pháp lý để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   ++ Nhận xét và ý kiến của đơn vị thẩm định về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan; ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về nội dung dự thảo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   ++ Đề xuất và kiến nghị của đơn vị thẩm định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; về biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan; về biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   ++ Các ý kiến khác (nếu có).

   + Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định cần tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

   - Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP nhóm C. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn