Thẩm quyền cho phép sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán dự án BT

Ngày hỏi:29/08/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới được hành về thanh toán dự án BT, thì việc cho phép sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán dự án BT do ai quyết định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định:

   - Việc sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, pháp luật có liên quan và được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

   - Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các nội dung: Tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ ký kết và thực hiện Hợp đồng BT; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thực hiện các thủ tục đầu tư và ký kết hợp đồng thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì thẩm quyền cho phép sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán dự án BT là Thủ tướng chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn