Thẩm quyền phê duyệt quyết toán của dự án đầu tư do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/12/2016

Thẩm quyền phê duyệt quyết toán của dự án đầu tư do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Em đang nghiên cứu những quy định về quyết toán dự án thuộc vốn quản lý của Bộ NN & PTNT. Có một thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp: Thẩm quyền phê duyệt quyết toán của dự án đầu tư do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý anh chị! Em xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền phê duyệt quyết toán của dự án đầu tư do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định như sau:

   a) Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư: Bộ trưởng phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc Bộ quản lý;

   b) Đối với các dự án nhóm A do Bộ trưởng quyết định đầu tư: Thứ trưởng phụ trách phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

   c) Đối với các dự án nhóm B, nhóm C:

   - Giao Vụ Tài chính phê duyệt quyết toán các dự án nhóm B, nhóm C do Bộ quyết định đầu tư (không bao gồm các dự án do các Tổng cục phê duyệt quyết toán);

   - Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản (sau đây gọi tắt là các Tổng cục) thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm B, nhóm C do các Tổng cục thẩm định trình Bộ trưởng quyết định đầu tư, các dự án do đơn vị trực thuộc các Tổng cục làm chủ đầu tư.

   Thẩm quyền phê duyệt quyết toán của dự án đầu tư do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn