Thẩm quyền Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ngày hỏi:27/10/2015
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 82 Luật Xây dựng 2014: "Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước". Tuy nhiên, Điểm b, Khoản 2, Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP lại quy định: "Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước". Vậy, tôi xin hỏi, công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán?

  Nội dung này được Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định tại Mục b, Khoản 3, Điều 13 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn