Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án PPP

Ngày hỏi:25/10/2019

Theo quy định báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được cơ quan thẩm định. Vậy cho hỏi ai có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án PPP?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 30 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án PPP, cụ thể như sau:

   - Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quan trọng quốc gia; dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài làm vốn góp của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo;

   - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo nghiên cứu khả thi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn