Thành phần hồ sơ dự thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày hỏi:12/09/2019

Pháp luật hiện hành quy định ra sao về thành phần của hồ sơ dự thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư? Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành phần của hồ sơ dự thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

   HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC, trong đó:

   10.1. HSĐXKT phải bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm (trong trường hợp nhà đầu tư phải cập nhật về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại Mục 12 CDNĐT), đề xuất về kỹ thuật của nhà đầu tư theo yêu cầu của HSMT. Cụ thể như sau:

   a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT quy định tại Mục 11 CDNĐT;

   b) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định tại Mục 11 CDNĐT;

   c) Giấy ủy quyền theo Mẫu 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu (trong trường hợp cần thiết);

   d) Thỏa thuận liên danh (trong trường hợp thay đổi liên danh) theo Mẫu số 03 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu;

   đ) Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 17 CDNĐT;

   e) Tài liệu cập nhật, bổ sung năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại Mục 12 CDNĐT;

   g) Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 13 CDNĐT.

   10.2. HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau đây:

   a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11 CDNĐT;

   b) Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 15 CDNĐT.

   10.3. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 14 CDNĐT, kèm theo đề xuất về tài chính liên quan đến phương án kỹ thuật thay thế (nếu có).

   10.4. Các nội dung khác nêu tại BDL.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn