Thanh toán công trình

Ngày hỏi:04/11/2015
Các công trình được thanh toán theo quy định được phê duyệt đầu tư trước 31/10 năm trước. Tại UBND quận tôi cũng theo quy định trên, nhưng do nguồn vốn lúc đầu chưa xác định được nguồn vốn nên ghi trong quyết định phê duyệt là vốn ngân sách. khi công trình có kế hoạch vốn được giao, tiến hành thanh toán thì KBNN lại bắt buộc làm điều chỉnh nguồn vốn tại QĐ phê duyệt BCKTKT ví dụ ngày 28/10/2014 công tình được phê duyệt đầu tư, ghi vốn NS, sang tháng 6 năm 2015 công trình ghi kế hoạch vốn bằng nguồn kết dư ngân sách quận, thì KBNN bắt làm điều chỉnh sang nguồn vốn trên. Xin BTC hướng dẫn để làm đúng thủ tục?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường thị trấn đã quy định: “ Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư. Trước khi phê duyệt dự án đầu tư, Người quyết định đầu tư phải xác định rõ nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư; chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện dự án không quá 3 năm. Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách cấp trên thì trước khi phê duyệt dự án đầu tư, phải có thỏa thuận bằng văn bản về nguồn vốn của cấp hỗ trợ vốn. Nghiêm cấm việc triển khai dự án đầu tư khi chưa có nguồn vốn đảm bảo.” Về cơ cấu nguồn vốn của dự án: trường hợp Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT ghi nguồn vốn là ngân sách nhà nước, quá trình thực hiện dự án được phân bổ giao kế hoạch vốn từ nguồn kết dư ngân sách thì không phải điều chỉnh nguồn vốn ghi trong Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT vì đều là nguồn vốn ngân sách nhà nước. Văn bản liên quan: 28/2012/TT-BTC


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn