Thanh toán dự án BT bằng đất đã giải phóng mặt bằng được không?

Ngày hỏi:26/08/2019

Công ty tôi có tham gia đấu thầu một dự làm đường của tỉnh, với hình thức xây dựng chuyển giao, sau đó nhà nước sẽ thanh toán bằng quỹ đất hiện có của huyện để thực hiện dự án đầu tư. Cho hỏi theo quy định mới thì công ty tôi có thể được thanh toán bằng đất đã giải phóng mặt bằng hay không? Nhờ tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 5 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định:

   Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư là đất chưa giải phóng mặt bằng hoặc đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy định sau:

   - Đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   - Việc thu hồi đất đối với quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai.

   - Trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty bạn có thể được thanh toán bằng đất đã giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc này thủ tướng chính phủ sẽ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn