Thanh toán dự án BT bằng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng, ai sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng

Ngày hỏi:28/08/2019

Xin chào, tôi được biết chính phủ mới ban hành quy định về thanh toán dự án BT. Giả sử tôi là nhà đầu tư thực hiện dự án BT, và được nhà nước thanh toán bằng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng thì trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc về ai? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định Căn cứ quy hoạch 1/500 hoặc 1/2000 đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký Hợp đồng BT và Nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết với Nhà đầu tư về việc sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT; đồng thời giao các cơ quan chức năng của địa phương và Nhà đầu tư thực hiện:

   - Lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   - Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được tính vào giá trị của Hợp đồng BT; không tính chi phí lãi vay huy động vốn vào Dự án BT đối với khoản kinh phí này.

   - Tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì các cơ quan chức năng của địa phương và Nhà đầu tư thực hiện lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư được ứng trước số tiền này để thực hiện.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn