Thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP được tiến hành với đối tượng nào?

Ngày hỏi:28/07/2020

Theo quy định của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ có hiệu lực trong thời gian tới thì việc tiến hành thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP áp dụng với đối tượng nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 84 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP là thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về thanh tra.

   Thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP được tiến hành đối với:

   - Cơ quan có thẩm quyền;

   - Cơ quan ký kết hợp đồng;

   - Nhà đầu tư;

   - Doanh nghiệp dự án PPP;

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức PPP quy định tại Luật này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn