Thay đổi chủ đầu tư dự án

Ngày hỏi:20/08/2011

Cty A có một lô đất, trước đây dự định đầu tư xây dựng công trình và đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, do không có vốn để triển khai dự án, Cty A đã đem lô đất trên góp vốn vào Cty B để công ty này xây dựng công trình (đã cập nhật việc thay đổi chủ đầu tư vào Giấy CNQSDĐ). Cty B muốn đứng tên trên các giấy tờ pháp lý liên quan đến công trình xây dựng này thì có phải lập lại dự án? Có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thay đổi tên chủ đầu tư trong kết quả thẩm định thiết kế cơ sở đã có hay không hay phải thẩm định lại thiết kế cơ sở? Vấn đề giải quyết như thế nào khi công trình đang được triển khai xây dựng (theo thiết kế cũ đã được phê duyệt)?.

  Nội dung này được Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận tư vấn như sau:

  • Cty A có một lô đất dự định đầu tư xây dựng công trình và đã được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định thiết kế cơ sở, Cty A đã đem lô đất trên góp vốn vào Cty B để Cty này xây dựng công trình, thì Cty B không phải lập lại dự án và thẩm định lại dự án, nếu dự án và thiết kế cơ sở không thay đổi. Tuy nhiên Cty A và Cty B phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.


  Nguồn:

  Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn