Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP

Ngày hỏi:25/10/2019

Theo quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP vào thời gian nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 30 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, cụ thể như sau:

   - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;

   - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;

   - Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo nghiên cứu khả thi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn