Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C

Ngày hỏi:08/04/2020

Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C là bao lâu? Có sự khác nhau giữa các nhóm dự án hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công thì nội dung này được quy định như sau:

   Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C kể từ ngày Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

   - Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày;

   - Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày;

   - Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày;

   - Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày;

   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án không phù hợp với các quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Luật Đầu tư công, trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan trình thẩm định bổ sung hồ sơ hoặc hoàn chỉnh nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

   Về dự án đầu tư công nhóm A, B, C: Bạn vui lòng tham khảo thêm tại Điều 8, 9 và Điều 10 Luật Đầu tư công 2019.

   Như vậy, thời gian thẩm định báo cáo giữa các chương trình và các nhóm dự án đầu tư sẽ không hoàn toàn giống nhau.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn