Thời hạn báo cáo và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2016

Thời hạn báo cáo và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Sắp tới công ty tôi sẽ tiến hành một số dự án đầu tư vậy nên tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. Thời hạn báo cáo và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thu Thảo (thao****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn báo cáo và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư được quy định tại Điều 69 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư như sau:

   1. Thời hạn báo cáo của chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

   a) Gửi báo cáo trước khi khởi công dự án 15 ngày;

   b) Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình, dự án;

   c) Gửi báo cáo trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày;

   d) Gửi báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;

   đ) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

   e) Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

   2. Thời hạn báo cáo của cơ quan đăng ký đầu tư:

   a) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 7;

   b) Gửi báo cáo năm trước ngày 20 tháng 02 năm sau.

   3. Thời hạn báo cáo của Kho Bạc Nhà nước:

   a) Gửi báo cáo hằng quý trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;

   b) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

   c) Gửi báo cáo hằng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

   4. Thời hạn báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước:

   a) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 30 tháng 7;

   b) Gửi báo cáo năm trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

   5. Thời hạn báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng

   a) Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng gửi báo cáo trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;

   b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã gửi báo cáo hằng năm trước ngày 10 tháng 2 năm sau;

   c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gửi báo cáo hằng năm trước ngày 20 tháng 2 năm sau.

   6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

   a) Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng trước ngày 31 tháng 8 của năm báo cáo;

   b) Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

   7. Nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tương ứng tại Chương II, III, IV, V, VI và VII Nghị định này.

   8. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   Trên đây là quy định về Thời hạn báo cáo và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn