Thông tư 86/2011/TT-BTC

Ngày hỏi:21/11/2015
​ Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Khối lượng được nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu là khối lượng thực tế thi công theo thiết kế và có trong danh mục hợp đồng. Tuy nhiên có sự tăng, giảm khối lượng là do thiết kế BVTC tính thiếu chính xác so với thực tế thi công. Xin hỏi 1. Theo thông tư 86/2011/TT-BTC, trường hợp khối lượng phát sinh (lớn hơn 20%, nhỏ hơn hoặc bằng 20%) khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì lập phụ lục hợp đồng bổ sung cho các khối lượng này. Nếu đã lập phụ lục hợp đồng bổ sung thì thanh toán theo phụ lục 3a hay phụ lục 04? 2. Chủ đầu tư có cần lập và phê duyệt lại dự toán của công trình/hạng mục có khối lượng thực tế tăng giảm để làm cơ sở thanh toán không? Giá trị thanh toán cho nhà thầu kể cả khối lượng tăng vẫn nhỏ hơn giá trị hợp đồng và nhỏ hơn giá dự toán công trình.

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Đối với câu hỏi số 1: Trường hợp có khối lượng công việc phát sinh theo quy định so với khối lượng tương ứng ghi trong hợp đồng, theo quy định Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính thì lập phụ lục số 04 (Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán). Đối với câu hỏi số 2: Việc lập và phê duyệt lại dự toán của công trình/hạng mục có khối lượng thực tế tăng, giảm để làm cơ sở thanh toán thuộc chức năng của Bộ Xây dựng. Để có thông tin cụ thể, đề nghị quý độc giả gửi công văn đến Bộ Xây dựng để có ý kiến trả lời.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn