Thu hồi vốn tạm ứng thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã

Ngày hỏi:03/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Mai Phương. Hiện đang công tác tại một cơ quan hành chính nhà nước, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý nguồn ngân sách thuộc nguồn ngân sách cấp xã. Có thắc mắc sau mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Thu hồi vốn tạm ứng thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thu hồi vốn tạm ứng thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Vốn tạm ứng được thu hồi qua từng lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Mức thu hồi từng lần do Chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng.

   - Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

   + Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ: sau khi chi trả cho người thụ hưởng, Chủ đầu tư tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng.

   + Đối với các công việc khác: vốn tạm ứng được thu hồi vào từng kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và thu hồi hết khi đã thực hiện xong công việc bồi thường, hỗ trợ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn