Thủ tục cấp lại Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Ngày hỏi:07/11/2018

Tôi trước đó đã tham gia lớp đầu thầu cơ bản và đã được cấp chứng chỉ. Do để lâu ngày thất lạc nên giờ tôi muốn xin cấp lại. Cho tôi hỏi về thủ tục cấp lại Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • CCPL: Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT.

   1. Điều kiện:

   Trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp lần đầu, Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được cấp lại trong các trường hợp chứng chỉ bị mất, rách nát, hư hại hoặc sai thông tin. Đối với Chứng chỉ đã được cấp trước đó quá 5 năm, cơ sở đào tạo sẽ không cấp lại chứng chỉ.

   2. Quy trình cấp:

   - Cá nhân có nhu cầu phải làm đơn xin cấp lại chứng chỉ đấu thầu cơ bản. Đơn đề nghị phải được dán ảnh và gửi kèm bản chụp chứng minh nhân dân. Trường hợp chứng chỉ bị rách nát, hư hỏng thì cá nhân đề nghị phải nộp lại chứng chỉ đấu thầu đó cho cơ sở đào tạo được đề nghị cấp lại chứng chỉ.

   - Cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản cho học viên căn cứ hồ sơ gốc để thực hiện cấp lại chứng chỉ. Nội dung chứng chỉ cấp lại được ghi đúng như bản cấp lần đầu; trường hợp cấp lại chứng chỉ do ghi sai thông tin thì cơ sở đào tạo phải xem xét Điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ cấp chứng chỉ lần đầu cho phù hợp. Cơ sở đào tạo chỉ thực hiện cấp lại chứng chỉ một lần đối với một cá nhân.

   3. Thẩm quyền cấp: Cơ sở đào tạo

   4. Thời hạn giải quyết: Không xác định.

   5. Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.

   Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn