Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Ngày hỏi:22/11/2018

Trong trường hợp cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình mà bị mất, hư hỏng hoặc đã hết hiệu lực thì có được cấp lại hay không? Nếu được cấp lại thủ hồ sơ thủ tục cấp lại được thực hiện như thế nào? Trong trường hợp xin cấp lại thì có phải nộp lệ phí cấp lại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng 2014; Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; và Thông tư 172/2016/TT-BTC.

   Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được phân thành các hạng sau đây: Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng I, Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II và Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng III.

   Cá nhân được đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

   Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được thực hiện cụ thể như sau:

   1. Điều kiện cấp lại:

   Cá nhân được cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình khi:

   - Chứng chỉ cũ bị mất;

   - Chứng chỉ cũ bị hư hỏng;

   - Chứng chỉ cũ hết thời hạn hiệu lực.

   2. Hồ sơ cấp lại:

   Bao gồm:

   - Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình;

   - Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình đã được cấp, trường hợp bị mất Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.

   - 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

   3. Quy trình cấp lại:

   - Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.

   - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình;

   Lưu ý: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

   4. Thẩm quyền cấp lại:

   - Hạng I: Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

   - Hạng II, hạng III: Sở Xây dựng; Hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

   5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   6. Lệ phí cấp lại: 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

   7. Thời hạn của Chứng chỉ: là thời hạn còn lại của chứng chỉ cũ trong trường hợp cấp lại do mất, hư hỏng; 05 năm đối với trường hợp cấp lại do hết hạn.

   Lưu ý: Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

   Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn