Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Ngày hỏi:31/07/2020

Theo quy định mới nhất thì việc chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC cần thủ tục nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Căn cứ pháp lý

   Điều 50 Luật đầu tư 2020 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021)

   *Hồ sơ

   - Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

   - Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

   - Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;

   - Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;

   - Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

   - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

   - Bản sao hợp đồng BCC.

   *Cơ quan giải quyết

   Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

   *Thời gian giải quyết

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn