Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp?

Ngày hỏi:04/07/2016

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Đầu tư theo hình thức, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp là một trong những hình thức đầu tư được quy định trong Luật đầu tư 2014. Theo đó, khi muốn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì nhà đầu tư phải thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

   Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

   Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

   Bước 2: Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện về tỉ lệ sở hữu vốn và hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

   Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

   Nhà đầu tư muốn đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp thì cần phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

   - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung:

   + Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

   + Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

   - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

   Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

   - Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

   - Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

   Căn cứ pháp lý: Điều 26 Luật đầu tư 2014


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn