Thủ tục để hưởng ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục gì nhằm được hưởng ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải hàng hóa khác để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

  • Hàng hóa, thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải dùng để thực hiện dự án đầu tư muốn được hưởng ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu thì trước hết phải thuộc đối tượng được xét miễn thuế theo Luật Thuế xuất khẩu.

   Khi cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi miễn giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký với hải quan cửa khẩu nơi sẽ nhập hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu khi hàng hóa thực tế nhập khẩu.

   Khi có hàng hóa thực tế nhập khẩu, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ gồm:

   + Đơn đề nghị và bản sao Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong đó ghi rõ các khoản ưu đãi về thuế nhập khẩu kèm theo bản giải trình kinh tế kỹ thuật về danh mục hàng hóa, thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải dùng để thực hiện dự án.

   + Trường hợp trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư chưa ghi rõ, cụ thể chi tiết hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa không đủ cơ sở xác định chính xác hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan cửa khẩu xác nhận danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Sở KHĐT Tp Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn