Thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Ngày hỏi:22/11/2018

Tôi đã được cơ quan nhà nước cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình. Bây giờ tôi muốn xin điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề đã được cấp thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Tôi sẽ phải nộp hồ sơ tại đâu? Và thủ tục giải quyết cụ thể ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng 2014; Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; và Thông tư 172/2016/TT-BTC.

   Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được phân thành các hạng sau đây: Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng I, Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II và Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng III.

   Các cá nhân được đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình mà có nhu cầu được điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ theo quy định pháp luật.

   Trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được thực hiện cụ thể như sau:

   1. Điều kiện điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

   Cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề khi có nhu cầu.

   2. Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

   Hồ sơ đề nghị bao gồm:

   - Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình;

   - Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung;

   - 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

   3. Quy trình điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

   - Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.

   - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình;

   Lưu ý: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

   4. Thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

   - Hạng I: Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp.

   - Hạng II, hạng III: Sở Xây dựng cấp; Hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

   5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   6. Lệ phí điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

   7. Thời hạn của Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 05 năm.

   Lưu ý: Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

   Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn