Thủ tục thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập

Ngày hỏi:07/10/2019

Công ty tôi có dự án có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng, và Bộ đã giao cho Cục Kinh tế xây dựng giải quyết. Vậy cho tôi hỏi thủ tục thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với dự án của công ty tôi được quy định thế nào? Nhờ tư vấn sớm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 791/QĐ-BXD năm 2019 quy định thủ tục thẩm định / thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ xây dựng giao cho Cục kinh tế xây dựng giải quyết như sau:

   TT

   Trình tự

   Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ giải quyết hồ sơ

   Nội dung công việc

   Thời gian giải quyết

   Ghi chú

   A.1. Các thủ tục được giao cho Cục Kinh tế xây dựng giải quyết

   I. Thủ tục thẩm định/ thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình

   1

   Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

   Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

   BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng

   0,5 ngày

   2

   Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

   Văn thư Cục

   Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

   0,5 ngày

   Xử lý ngay trong ngày làm việc

   3

   Phân công giải quyết hồ sơ

   Cục trưởng

   Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

   1 ngày

   Xử lý ngay trong ngày làm việc

   4

   Giải quyết hồ sơ

   Lãnh đạo phòng chuyên môn.

   - Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phân công cho cán bộ trong Phòng thực hiện công tác thẩm định.

   - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, soạn văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Cục ký và gửi BPMC để thông báo cho đơn vị có yêu cầu thẩm định.

   04 ngày

   5

   Thực hiện thẩm định

   Lãnh đạo và cán bộ Phòng chuyên môn

   - Thẩm định hồ sơ

   - Dự thảo thông báo kết quả thẩm định

   25 ngày

   20 ngày

   12 ngày

   Đối với dự án nhóm A

   Đối với dự án nhóm B

   Đối với dự án nhóm C

   6

   Xem xét thể thức dự thảo thông báo kết quả thẩm định

   Văn phòng Cục

   Kiểm tra thể thức văn bản

   0,5 ngày

   7

   Kiểm tra văn bản thông báo kết quả thẩm định

   Lãnh đạo Cục phụ trách

   Xem xét tổng thể pháp lý, các bước, quy trình thẩm định, việc áp dụng định mức, đơn giá trong quá trình thẩm định, số liệu thẩm định

   1,5 ngày

   8

   Lãnh đạo Cục Phê duyệt thông báo kết quả thẩm định

   Cục trưởng

   Xem xét, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ

   0,5 ngày

   9

   Lãnh đạo Bộ phê duyệt thông báo kết quả thẩm định

   Thứ trưởng phụ trách thủ tục thẩm định

   Ký thông báo kết quả thẩm định hoặc xem xét và có ý kiến chỉ đạo, ủy quyền cho Cục trưởng ký thông báo kết quả thẩm định

   03 ngày

   10

   Ký ủy quyền thông báo kết quả thẩm định (trong trường hợp được ủy quyền)

   Cục trưởng/Phó Cục trưởng

   Cục trưởng ký hoặc ủy quyền Phó Cục trưởng ký thông báo kết quả thẩm định

   0,5 ngày

   11

   Chuyển kết quả về BPMC

   Văn thư Cục

   Cho số văn bản, đóng dấu, liên hệ và chuyển thông báo kết quả thẩm định về BPMC

   1 ngày

   12

   Trả kết quả TTHC

   BPMC

   Trả văn bản thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị yêu cầu thẩm định

   0,5 ngày

   Tổng cộng: 32 ngày đối với dự án nhóm A (thời hạn theo quy định là 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   27 ngày đối với dự án nhóm B (thời hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   19 ngày đối với dự án nhóm C (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   Trên đây là thủ tục thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập thuộc phạm vi giải quyết của Bộ xây dựng giao cho Cục kinh tế xây dựng giải quyết.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn