Thủ tục và thời gian thẩm định thiết kế, dự toán dự án trong đầu tư công được quy định thế nào?

Ngày hỏi:26/12/2016

Thủ tục và thời gian thẩm định thiết kế, dự toán dự án trong đầu tư công được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư, về đầu tư công tôi còn chưa rõ những quy định của pháp luật liên quan đến thẩm định thiết kế và dự toán dự án. Vì vậy, tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Thủ tục và thời gian thẩm định thiết kế, dự toán dự án trong đầu tư công được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thiên Vân (van_le***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục và thời gian thẩm định thiết kế, dự toán dự án trong đầu tư công được quy định tại Điều 50 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công như sau:

   1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế, dự toán dự án cho cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công theo nội dung quy định tại Điều 52 của Nghị định này.

   2. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổ chức thẩm định các nội dung của thiết kế, dự toán theo quy định tại Điều 51 của Nghị định này. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế, dự toán đầu tư của dự án để phục vụ công tác thẩm định của mình.

   3. Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

   a) Đối với dự án nhóm A: không quá 40 ngày;

   b) Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày;

   c) Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục và thời gian thẩm định thiết kế, dự toán dự án trong đầu tư công. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn