Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các trường hợp nào?

Ngày hỏi:10/10/2019

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, tôi cần tìm hiểu Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các trường hợp nào? Mong được hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các trường hợp quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định 132/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;

   - Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án đầu tư nhóm A và nhóm B; chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào chương trình, dự án khu vực;

   - Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyết định chủ trương đầu tư
  Chủ trương đầu tư
  Đầu tư
  Thủ tướng Chính phủ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn