Thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn nên sử dụng hình thức chỉ định thầu hay chào hàng cạnh tranh thông thường?

Ngày hỏi:14/08/2019

Chuyên viên cho mình hỏi để thực hiện gói thầu tư vấn xây lắp sử dụng kinh phí nguồn thu khác của Hội Nhà báo Việt Nam với gói thầu dưới 500 triệu bên mình sử dụng hình thức chỉ định thầu có được không hay phải thực hiện chào hàng cạnh tranh?

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý

   Luật đấu thầu 2013;

   Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

   Bạn nêu cơ quan bạn có thầu cần thực hiện đối với dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng. Trong trường hợp này cơ quan bạn nên áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường. Với gói thầu của công ty bạn thì sẽ không được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Bởi vì:

   Gói thầu dịch vụ tư vấn gồm:

   - Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

   Căn cứ theo Điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định về chỉ định thầu như sau:

   Điều 22. Chỉ định thầu.

   1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

   e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.…".

   Bên cạnh đó Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cũng quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu 2013 bao gồm:

   - Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

   Mặt khác, Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 cũng như Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   – Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

   – Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

   – Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

   Như vậy, với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị không quá 500 triệu thì theo quy định trên đơn vị bạn được phép thực hiện theo hình thức Chỉ định thầu mà sẽ không được áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn