Thuế chuyển nhượng cổ phần đối với doanh nghiệp nước ngoài

Thuế chuyển nhượng cổ phần đối với doanh nghiệp nước ngoài

Ngày hỏi:19/10/2011

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trương Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý nguồn công nghiệp Việt Âu (TP. Hồ Chí Minh), đơn vị đại diện cho Công ty Nutreco International B.V phản ánh: Công ty cổ phần sản xuất thức ăn thủy sản Tomboy gồm 3 cổ đông có quốc tịch British Virgin Island sáng lập và nắm giữ số cổ phần bằng nhau trong Công ty. Nay, 3 cổ đông trên dự kiến bán lại toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Tomboy cho Công ty Nutreco International B.V thông qua một hợp đồng mua bán cổ phần. Ông Trương Hưng muốn biết việc Công ty Nutreco International B.V dự kiến thay mặt các bên bán kê khai và nộp thuế với mức 0,1% trên tổng giá chuyển nhượng chứng khoán (cổ phần của Công ty) theo Thông tư 134/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2008 có đúng quy định không?

Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

 • Bộ Tài chính cũng đã có Công văn 12501/BTC-CST giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp về phân biệt giữa chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn đối với chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần và chính sách thuế áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

  Theo đó, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

  Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

  Việc xác định công ty cổ phần là công ty đại chúng căn cứ vào Điều 25, 26 Luật Chứng khoán.

  Về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế TNDN là 25% (trừ các công ty chứng khoán thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán hạch toán vào thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính).

  Riêng đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư có thu nhập từ chuyển nhượng vốn nộp thuế TNDN với thuế suất là 25% trên thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính.

  Căn cứ theo hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Quản lý nguồn công nghiệp Việt Âu dựa trên tình hình cụ thể của đơn vị, đồng thời liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn theo quy định.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn