Tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác của phó trưởng thuế Bộ Tài chính

Ngày hỏi:06/11/2019

Bạn Cái Trọng Phước với địa chỉ hộp thư caitrongphuoc***@ gmail.com gửi đến ban biên tập câu hỏi: Để làm phó trưởng phòng thuế Bộ Tài chính thì đòi hỏi kinh nghiệm công tác như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác của phó trưởng thuế Bộ Tài chính
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Quyết định 789/QĐ-BTC năm 2019 quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng bộ tài chính quy định về kinh nghiệm công tác của trưởng phòng thuế Bộ Tài chính cụ thể như sau:

   ...

   3. Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý: Có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 03 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 02 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao (trừ trường hợp nguồn cán bộ từ nơi khác chuyển đến theo chủ trương của cấp có thẩm quyền).

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn