Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn có phải đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Ngày hỏi:01/10/2019

Công ty tôi mới có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào, dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài chiếm 60% vốn điều lệ. Theo quy định thì nhà đầu tư nước ngoài này đã thực hiện đăng ký góp vốn, tuy nhiên cho tôi hỏi là công ty tôi hiện tại có 60% vốn điều lệ thuộc nhà đầu tư nước ngoài thì có phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhân đăng ký đầu tư theo Điều 36 Luật đầu tư 2014 không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Theo khoản 2 Điều 36 Luật đầu tư 2014 quy định các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   + Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

   + Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này.

   + Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

   - Mặt khác, tại Khoản 4 Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

   => Như vậy, mặc dù công ty bạn có nhà đầu tư nước ngoài chiếm hơn 51% vốn điều lệ, tuy nhiên do thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào là sau khi dự án đầu tư được thực hiện, nên không phải thực thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp nếu có dự án chưa thực hiện thì phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn