Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công

Ngày hỏi:01/08/2019

Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được quy định như thế nào theo Luật Đầu tư công vừa mới ban hành? Căn cứ điều khoản nào?

Minh Phương - Ninh Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 76 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án như sau:

   1. Chủ chương trình và chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc chương trình, dự án.

   2. Cơ quan chủ quản, người quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá tác động, đánh giá đột xuất chương trình, dự án được giao quản lý.

   3. Cơ quan, tổ chức thực hiện đánh giá tự đánh giá hoặc thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn có đủ điều kiện, năng lực để đánh giá.

   4. Chính phủ quy định chi tiết việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án và giám sát đầu tư của cộng đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn