Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/12/2016

Bạn đọc Nhật Minh, địa chỉ mail nhat_minh****@gmail.com hỏi: Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Em học chuyên ngành xây dựng đô thị và rất quan tâm tới các công việc liên quan tới đấu thầu. Em có tìm hiểu các quy định liên quan nhưng còn thắc mắc như trên, mong các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu được hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, bao gồm:

   1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm:

   a) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và công khai thông tin về giảng viên đấu thầu, cơ sở đào tạo đấu thầu, cá nhân được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   b) Lưu trữ hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu, đăng ký giảng viên đấu thầu, đăng ký thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định;

   c) Xây dựng và ban hành giáo trình đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu bảo đảm có nội dung phù hợp với pháp luật trong nước, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng toàn diện cho người làm công tác đấu thầu và các giảng viên đấu thầu;

   d) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác để bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

   2. Thống nhất quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc với các Bộ, ngành để theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu theo thẩm quyền.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, được quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn