Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước khi lập dự toán ngân sách cho khoa học và công nghệ?

Ngày hỏi:15/05/2017

Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật? Em tên là Cường, là sinh viên trường đại học Khoa học tự nhiên, trong quá trình tìm hiểu, em có đọc qua một số nội dung về vấn đề đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ, các nội dung này chưa được thể hiện đầy đủ trong tài liệu em đang tìm hiểu. Cụ thể, xin Ban Biên Tập Thư Ký Luật cho em biết về về vấn đề trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ là gì? Văn bản nào quy định điều này?  Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (hoathanhque****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ trong hoạt động khoa học công nghệ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 95/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

   a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập và trình Chính phủ dự toán chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo đề xuất dự toán của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong trường hợp có sự thay đổi so với đề xuất dự toán của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ;

   b) Bộ Tài chính lập và trình Chính phủ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ theo đề xuất dự toán của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong trường hợp có sự thay đổi so với đề xuất dự toán của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ;

   c) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kinh phí từ nguồn ngân sách dành cho khoa học và công nghệ được giao hàng năm, lập phương án bố trí kinh phí cho đầu tư phát triển và sự nghiệp khoa học và công nghệ không thấp hơn mức Trung ương giao.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong trường hợp có sự thay đổi so với đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Sở Tài chính lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong trường hợp có sự thay đổi so với đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ thì Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo với Sở Khoa học và Công nghệ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ trong hoạt động khoa học công nghệ Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 95/2014/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Cơ quan nhà nước
  Ngân sách
  Khoa học và công nghệ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn