Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phát triển dự án điện mặt trời

Ngày hỏi:11/01/2021

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mặt trời được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phát triển dự án điện mặt trời
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phát triển dự án điện mặt trời quy định tại Điều 7 Thông tư 18/2020/TT-BCT, cụ thể như sau:

   - Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

   + Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

   + Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   + Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc phát triển điện mặt trời tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

   + Hằng năm, trước ngày 15 tháng 01, báo cáo bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Công Thương về hoạt động đăng ký đầu tư, tình hình triển khai thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới phát sinh trong kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh để theo dõi và quản lý.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn