Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng đối với hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Ngày hỏi:28/07/2020

Theo quy định mới nhất thì đối với hoạt động đầu tư theo phương thức PPP, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng có trách nhiệm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 88 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng đối với hoạt động đầu tư theo phương thức PPP như sau:

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức giám sát và hướng dẫn giám sát đầu tư của cộng đồng nơi thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và pháp luật về giám sát đầu tư của cộng đồng.

   Để tìm hiểu thêm các quy định về việc đầu tư theo phương thức PPP bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn