Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2016

Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật.Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư mong được ban biên tập tư vấn. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Khánh Minh (minh****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định tại Điều 32 Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài như sau:

   - Tuân thủ quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP, các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan khi thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

   - Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn ngoại tệ sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

   - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, hiệu quả kinh tế và rủi ro đối với số vốn sử dụng để tự doanh đầu tư, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

   - Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 35 Nghị định 135/2015/NĐ-CP.

   - Thực hiện yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn