Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương là gì?

Ngày hỏi:22/04/2016

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có vài thắc mắc trong lĩnh vực đầu tư công mong được giải đáp. Các anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương là gì? Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý anh chị!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm như sau:

  a) Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công lập kế hoạch đầu tư công năm sau trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý;

  b) Tổ chức thẩm định kế hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình;

  c) Hoàn chỉnh dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công năm sau, trình Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến;

  d) Căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo hoàn thiện dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công năm sau do cấp mình quản lý gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

  Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã thì gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch đầu tư công năm sau do cấp mình quản lý theo thời gian quy định tại văn bản hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 77/2015/NĐ-CP. Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cấp xã quản lý trực tiếp một số nguồn vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân cấp xã lập kế hoạch đầu tư công năm sau nguồn vốn này theo quy định tại khoản 1 Điều Điều 33 Nghị định 77/2015/NĐ-CP và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương được quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Ủy ban nhân dân
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn