Trách nhiệm cung cấp thông tin và cách thức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Ngày hỏi:11/12/2017

Trách nhiệm cung cấp thông tin và cách thức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu được quy định như thế nào? Xin chào Qúy ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Huy, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu của các cơ quan nhà nước, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là trách nhiệm cung cấp thông tin và cách thức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm cung cấp thông tin và cách thức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 7 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/03/2018), cụ thể như sau:

   1. Trách nhiệm cung cấp thông tin:

   a) Người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại điểm k và điểm n Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

   b) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định từ điểm a đến điểm i, điểm m và điểm n Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

   c) Đơn vị quản lý về đấu thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại điểm 1 và điểm n Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

   2. Cách thức thực hiện:

   Việc cung cấp các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn và các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm cung cấp thông tin và cách thức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn