Trách nhiệm, quyền của chủ đầu tư khi tự thực hiện thi công xây dựng công trình trong Công an nhân dân

Ngày hỏi:29/08/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định về hoạt động xây dựng của các công trình Công an Nhân dân, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Trách nhiệm, quyền của chủ đầu tư khi tự thực hiện thi công xây dựng công trình trong Công an nhân dân được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm, quyền của chủ đầu tư khi tự thực hiện thi công xây dựng công trình trong Công an nhân dân quy định tại Điều 21 Thông tư 65/2011/TT-BCA quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, cụ thể như sau:

   - Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện thi công xây dựng công trình thì thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 75 Luật Xây dựng và quy định của Thông tư này.

   - Quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư

   + Tổ chức nhân sự đáp ứng điều kiện theo quy định thành bộ phận chuyên để thực hiện thi công xây dựng;

   + Thực hiện theo quy định tại các điều 16, 17, 18, 19, 20 Thông tư này với vai trò là chủ đầu tư;

   + Tuân thủ quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 44 Nghị định số 85/CP;

   + Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 76 Luật Xây dựng;

   + Thực hiện quy định tại Điều 82, Điều 84 Luật Xây dựng.

   - Quyền, nghĩa vụ của bộ phận chuyên môn thực hiện thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại các điều 16, 17, 18, 19, 20 Thông tư này với vai trò đơn vị thi công xây dựng.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn