Trách nhiệm, quyền hạn của kho bạc Nhà nước trong việc quản lý nguồn thu và chi đối với ngân sách cấp xã

Ngày hỏi:20/06/2017

Trách nhiệm, quyền hạn của kho bạc Nhà nước trong việc quản lý nguồn thu và chi đối với ngân sách cấp xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Vương, một nhân việc đang làm việc trong một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội, tôi có một thắc mắc muôn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau, các kho bạc nhà nước có quyền hạn và trách nhiệm gì đối với nguồn thu của ngân sách cấp xã? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!
Minh Vương (minhvuong***@gamil.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm, quyền hạn của kho bạc Nhà nước trong việc quản lý nguồn thu và chi đối với ngân sách cấp xã được quy định tại Khoản 8 Điều 9 Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành như sau:

   - Tổ chức thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư đúng chế độ quy định của Nhà nước và quy định tại Thông tư này; xác nhận số vốn đã thanh toán, nhận xét tình hình thanh toán, quyết toán vốn đầu tư hàng năm cho từng dự án đầu tư theo quy định về quyết toán Ngân sách nhà nước.

   - Hướng dẫn và cung cấp tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Kho bạc Nhà nước công bố hàng tháng cho Chủ đầu tư để phục vụ cho việc hạch toán các khoản thu bằng ngoại tệ.

   - Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã (phần xã quản lý).

   - Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan để phục vụ cho công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư.

   - Phối hợp với Chủ đầu tư thu hồi số vốn đã thanh toán cho các cho cá nhân, đơn vị vượt so với giá trị quyết toán được phê duyệt; đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết công nợ để hoàn thành việc thanh toán, tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán.

   Như vậy, kho bạc nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cho chủ đầu tư mở tài khoản. Căn cứ các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, tạo điều kiện cho nhà thầu tạm ứng và thanh toán các giá trị theo quy định. Bên cạnh đó kho bạc nhà nước còn có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ các tài liệu mà các bên cung cấp, và yêu cầu các bên có liên quan cung cấp và bổ sung đầy đủ các tài liệu theo quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm, quyền hạn của kho bạc Nhà nước khi trong việc quản lý nguồn ngân sách cấp xã. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 28/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn