Trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý sử dụng ngân sách của cấp mình

Ngày hỏi:19/06/2017

Trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý sử dụng ngân sách của cấp mình được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Đình Huân một người dân sống tại xã Bắc Ruộng huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận, tôi được biết hàng năm ngân sách cấp xã sẽ thực hiện việc xây dựng các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách xã, vậy UBND cấp xã có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu đó? Tôi có thể tham khảo vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Đình Huân (0977356***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý sử dụng ngân sách của cấp mình được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành như sau:

   - Thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với những dự án đầu tư được phân cấp, theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

   - Tổ chức tiếp nhận, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.

   - Thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định.

   Việc phân định trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp xã cũng được quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 5 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 như sau:

   2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

   4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

   5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

   Như vậy, UBND cấp xã có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý thu chi nguồn ngân sách, và chi đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó UBND cấp xã việc phê quyệt các dự án đầu tư, quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, và thực hiện việc báo cáo cho cơ quan nhà nước có thầm quyền theo quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý sử dụng ngân sách của cấp mình. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 28/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn